Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü

Siirt Üniversitesi Ar-Ge Politikası

   Ar-Ge kalite politikası Siirt Üniversitesinin misyonu ve vizyonu doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1.          Araştırmaların yerel,  ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanması,

2.          Uluslararalılaşmada bilinç oluşturma ve bu yönde uygulamaların teşvik edilmesi,

3.          Ar-Ge faaliyetlerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin sağlanması,

4.         Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımının etkinleştirilmesi,

5.         Akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortamların oluşturulması,

6.          Ar-Ge çalışma sonuçlarının kullanım, ticarileşme ve yaygınlaşmasının sağlanması,

7.         Akademisyenlerin Ar-Ge yönlerinin geliştirilerek aktif ve dinamik tutulması,

8.         Ar-Ge laboratuarların ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun hale getirilmesi,

9.         Bilim, spor, sanat ve kültür çalışmalarının desteklenmesi

 

Siirt Üniversitesi Ar-Ge Stratejisi

1.       Araştırmaların yerel,  ulusal ve uluslararası öncelik ve ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanması,

-          Yerel ulusal ve uluslararası arena da ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi

-          Ar-Ge faaliyetleri alanlarının belirlenmesi 

-          Teknoloji transfer modellemeleri oluşturma

-          Patent takip birimi kurma

-          Teknokent Kurulumu

-          Kuluçka Merkezi Kurulumu

 

2.       Uluslararalılaşmada bilinç oluşturma ve bu yönde uygulamaların teşvik edilmesi,

-            Uluslararasılaşma bilinci oluşturma

-            Uluslararası ortak projeleri destekleme

-            Uluslararası ortak Ar-Ge çalışmalarında görev almaları destekleme

-            Yurt dışı paydaşlar ile ortak kongre, çalıştay ve sempozyumlarda destek

3.  Ar-Ge faaliyetlerinde üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin sağlanması,

-          Birimler arası koordinasyon ve eşgüdümlü proje çalışmaları,

-          Ar-Ge çalışma ürünlerinin üretimi ve yaygınlaşması,

-          Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımını etkinleştirmek,

-          Marka değeri yüksek ürün araştırmaları,

 

4.       Ar-Ge faaliyetlerinde paydaşların katılımının etkinleştirilmesi,

-          Çalışma konuları ile ilgili paydaş kurum ve kuruluşların belirlenmesi

-          Planlanan çalışmalar ve yapılan çalışma sonuçları hakkında paydaş kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi

-          Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi

 

5.       Akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortamların oluşturulması,

-          Altyapı olanaklarının geliştirilmesi,

-          Laboratuar sayı, kapasite ve kalitelerinde gelişim,

-          Öğrenim ve araştırma materyalleri geliştirme 

 

6.       Ar-Ge çalışma sonuçlarının kullanım, ticarileşme ve yaygınlaşmasının sağlanması,

-          Yeni araştırma ürünü materyallerin sanayicilerle buluşmasını sağlayacak fuar, sergi, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek,

-          Yerel, ulusal ve sosyal medya organları vasıtasıyla gelişimleri paylaşmak

 

7.       Akademisyenlerin Ar-Ge yönlerinin geliştirilerek aktif ve dinamik tutulması,

-          Proje yapma bilinci ve kültürü oluşturma,

-          Proje ekipleri oluşturma,

-          Proje hazırlama eğitimleri düzenleme,

-          Birimler bazında proje ekipleri kurma

8.       Ar-Ge laboratuarların ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun hale getirilmesi,

-          Mevcut Laboratuvar ve araştırma alanlarının standartlarını artırma,

-          Eksikliklerini giderme

-          Akredite laboratuvar anlayışını kurumsallaştırma

 

9.    Bilim, spor, sanat ve kültür etkinliklerinin desteklenmesi

-          Bu konularda fuar, sergi, sempozyum vb etkinlikleri düzenleme ev sahipliği yapma.

-          Yarış ve müsabakalara destek olunması,

-          Başarılı bireysel ve ekip çalışmalarının ödüllendirilmesi

 

 

SABAHATTİN CEZLAN
Güncelleme : 7.03.2019 12:02:35