Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü

Vizyon

Üniversitemiz araştırmacılarının, uluslararası kaynaklardan ve H2022 başta olmak üzere AB fonlama programından yararlanmasına yönelik olarak araştırma projeleri hazırlamaya özendirmek, projelerin her aşamasında idari ve mali süreçlerde destek sağlamak, Üniversitemizin uluslararası fonlarla desteklenmiş araştırma faaliyetlerini izlemek ve yön vermektir. 

Bu çerçevede, AB ve Uluslararası Projeler Ofisi: AB projeleri ve uluslararası projeler konusunda bilgilendirme, tanıtım, farkındalık ve eğitim faaliyetlerini koordine ve icra etmek, AB Komisyonu hibe ve destekleri konusunda Üniversitenin ara yüzü olmak,  uluslararası ve ulusal irtibat noktaları ile işbirliği içinde, çağrıların Üniversite içinde hızla duyurulmasını sağlamak, AB fonlarının ulusal olarak yönetiminde görevli kamu kurum ve kuruluşları ve paydaş kurumlarla sürekli ve eş zamanlı iletişim ve işbirliği kurmak, Siirt Üniversitesi’nin AB kurumları tarafından tanınırlığı ve farkındalığının artırılması için faaliyetlerde bulunmak, Siirt Üniversitesi araştırmacılarının AB projelerinde ortak olarak yer alması amacı ile çalışmalarda bulunmak vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

SABAHATTİN CEZLAN
Güncelleme : 20.06.2022 09:09:09